Home icon Home»Nieuws»Samenwerkingsovereenkomst PSV en de gemeente Eindhoven...
Samenwerkingsovereenkomst PSV en de gemeente Eindhoven...

Samenwerking op gebied van sociaal-maatschappelijke projecten

PSV en de gemeente Eindhoven hebben dinsdag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend op gebied van sociaal-maatschappelijke projecten. Daarmee is de bestaande samenwerking formeel bekrachtigd en wordt er structuur neergezet voor de komende jaren. Namens PSV tekende Manager Operations, Peter Fossen, de samenwerking. (klik hier voor de foto en de rest van het nieuwsbericht)

 

Foto: PSV Media

Directielid Peter Fossen en wethouder Joost Helms
Namens PSV tekende Manager Operations Peter Fossen, lid van het directieteam de samenwerking. Wethouder Joost Helms van Mobiliteit, Milieu, Sport en Evenementen zette namens de gemeente Eindhoven zijn handtekening. Dat vond plaats in het leercentrum „Playing for Success‟ in het Philips Stadion, vaste standplaats van een van de sociaal-maatschappelijke projecten van PSV. Middels de overeenkomst wordt de samenwerking tussen PSV en de gemeente Eindhoven op dit terrein versterkt en formeel bestendigd. De samenwerking sluit tevens naadloos aan op het clubbeleid van PSV, dat maatschappelijke betrokkenheid als een van de kernwaarden heeft vastgelegd en uitdraagt.

Fossen: “Maatschappelijke betrokkenheid zit PSV in de genen”
“Door middel van deze overeenkomst kan PSV nog doelgerichter laten zien hoe de club haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid toont in de maatschappij. Dat voelt voor ons heel natuurlijk aan”, aldus Peter Fossen. “Maatschappelijke betrokkenheid zit PSV in de genen. De Philips Sport Vereniging is in 1913 opgericht vanuit de gedachte dat het personeel van Philips via sport een aangenaam tijdverdrijf kon hebben. Al jaren laat PSV nadrukkelijk een maatschappelijk gezicht zien, waarbij we veel activiteiten hebben ontplooid die een positieve impuls geven in de samenleving. Dat proces willen we de komende tijd voortzetten”, zegt Fossen.

Helms: “Positie van PSV is sterk en moet nog sterker worden”
Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt een logische volgende stap gezet na de zakelijke grondovereenkomst die de gemeente en PSV vorig jaar met elkaar sloten. Het maatschappelijke belang van PSV voor Eindhoven en de regio speelde een belangrijke rol in de afweging om een zakelijke overeenkomst te sluiten. Een van de afspraken was dat er naast de financiële afspraken ook zou worden gezorgd voor een borging van de sociaal maatschappelijke inzet van PSV met onder meer lokale projecten. “De positie van PSV is sterk en moet nog sterker worden. Dat kan door grotere zichtbaarheid en oog voor vernieuwing. Met deze overeenkomst onderschrijven we deze uitgangspunten en gaat PSV met de gemeente en vele andere partijen aan de slag om dit de komende jaren te bereiken,” zegt wethouder Joost Helms.

PSV en maatschappelijk betrokken ondernemen
PSV is zich bewust van haar maatschappelijke functie en neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat de club daarbij verder kijkt dan alleen sportief succes op het veld, is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Peter Fossen: “We hebben als PSV een prachtige naam, een zeer goed imago en, minstens zo belangrijk, iets heel tastbaars: voetbal. We hebben helden die je bij de mensen kunt brengen, waarmee je hen blij kunt maken.” Door middel van diverse maatschappelijke projecten, sociale initiatieven en ondersteuning van campagnes neemt PSV het voortouw en dat wordt breed gedragen door de hele organisatie. Op een hartelijke, inlevende en oprechte manier wil de club verbondenheid stimuleren, bij verschillende doelgroepen sociaal gedrag positief beïnvloeden en een algeheel gevoel van trots creëren bij alle belanghebbenden. Dat kan op grote, maar juist ook op kleine schaal. Maatschappelijke betrokkenheid onder de noemer PSV in the community is één van de vijf speerpunten van het beleid van PSV en die visie is opgenomen in de kernwaarden van de club, zoals beschreven in het financieel jaarverslag.

Nieuwe website: www.psvinthecommunity.nl
De samenwerking tussen PSV en de gemeente Eindhoven is niet nieuw, op projectbasis loopt er al een aantal initiatieven. Eén daarvan is het maatschappelijke project „Mensfort United‟. Dat is gericht op talentontwikkeling van geselecteerde jongeren uit de Eindhovense wijk Mensfort, met als doel de binding in de wijk te vergroten. De leden krijgen twee voetbaltrainingen per week, waarin verschillende vaardigheden zijn verwerkt die horen bij het leven van een topsporter. Deze ervaring nemen de deelnemers mee in hun dagelijks leven en bij de diverse maatschappelijke activiteiten die zij gaan uitvoeren in de wijk Mensfort. Met deze en ongeveer een twintigtal andere projecten richt PSV zich op verschillende aspecten en toont het haar maatschappelijke betrokkenheid. De ambitie is om op maatschappelijk vlak ‟de ideale voorzet voor iedereen‟ te geven dus niet alleen kampioen te worden op het veld maar ook daar buiten. Dinsdag 14 februari heeft PSV de nieuwe website www.psvinthecommunity.nl gelanceerd. Hierop zijn de missie en visie van de club, alle sociaal-maatschappelijke projecten van PSV en nieuwsberichten over deze thema‟s te vinden.